Ingen slinger

Kørsel med kranen skal være enorm præcis, når man lige skal igennem en eksisterende åbning i et hus. Dette kræver stor erfaring, og at man kender sin kran 112%. Jan Jakobsen har så stor dygtighed med krankørsel, at dette kun er en normal udfordring. Her løftes en stenplade til et bord ind.

Altan

At få en altan kranet ind og på plads i et overdækket område, og med to murede piller, kræver præcision. En lille forkert bevægelse i emnet eller for den sags skyld kranen, kan slå en hel murpille løs, som så skal mures om. Alt dette skal planlægges omhyggelig. Og så kræver det en dygtig kranfører, en stabil god og rolig kran især når man er ude på den distance som vises her

Brobyggeri

De mange brobyggerier som sker i forbindelse med vejbygninger, kræver tit special kranarbejde. Jan Jakobsen er derfor ofte brugt i forbindelse med kranarbejde ved de forskellige brobyggerier. Mange af disse opgaver, kræver helt specielle evner som kranfører

Special tipkasse

Jan Jakobsen har udviklet en speciel tipkasse, som anvendes til nedkraning af såvel tagsten ved tagudskiftning samt diverse byggeaffald. Kassen er unik, i det den er selvtømmende, hvilke sparer en anhugger nede i containeren. Jan kan således alene i ro og mag stå på stiladset, og krane tagsten eller lignende ned i en affalds container

Grabning

Jan Jakonsen råder over en specialbygget grab, og med en rækkevidde på op til 30 meter, er denne velegnet til mange opgaver. Grabning af flydelag i gyllebeholdere Oprensning af små søer og vandhuller Grabning af affald på vanskelige steder. Samt diverse andre relevante opgaver

Jernbanevogn

Kan man bare lige uden videre flytte en jernbanevogn? Hvis man har en kraftig kran, og en special blokvogn, er det absolut ingen hindring af flytte en jernbanevogn. En jernbanevogn kan nemt veje op mod syv til otte tons